Kaptoril

18
Kaptoril

Her insan birbirinden farklı kişilik ve görüşlere sahiptir. Bu durum kişilik çatışmalarına düşmeyi kaçınılmaz kılıyor. İşte burada olayları alfa gibi halletme içgüdüsü sende.
Önyargısız, saygılı ve empatisel yaklaşımlarla bu çatışmaları en aza indirgemek senin görevin.

ads